Bouwsector 2016

In 2015 was er ten opzichte van het jaar daarvoor al een grote omzetgroei te zien. 2016 lijkt dan ook een heel goed jaar te worden voor de bouwsector. Het economisch bureau van ING en de Rabobank verwachten in 2016 een groei van 3,5% tot 4%. Het zou met deze cijfers een van de snelst groeiende sectoren zijn. Er is meer werk voor bouwbedrijven en ook de opdrachten die binnenkomen zullen groter zijn. Met name de grotere bedrijven zullen profijt hebben van de groei.

Positief vooruitzicht

Wij hebben met verschillende ondernemers gesproken over de groei in de bouwsector. Merken ze er wel iets van? Wat valt ze op? Eigenaar van Bouwbedrijf de Boer heeft duidelijk de positieve effecten van de groei ervaren. Dankzij de aantrekkende woningmarkt is het aantal afgegeven bouwvergunningen flink gestegen. Sinds dien merkt Bouwbedrijf de Boer dat er meer grote klussen binnenkomen dan voorheen, en dat dit vooral gaat om het bouwen van nieuwe huizen. Hierdoor is het bedrijf flink gegroeid de laatste jaren. Willem de Boer: “Het is druk, maar zeker is deze groei goed voor ons bedrijf. Ik heb een positief gevoel over de toekomst!”. Ook de heer Visser van dakkapellenleverancier Jarino merkt zeker verschil in vergelijking met omzet van vorige jaren. “De gemiddelde orderwaarde is een flink eind omhoog gegaan in 2015 en die lijn trekt zicht door in 2016”. De bouwsector is uit zijn dieptepunt gegroeid, en de komende jaren wordt dit waarschijnlijk alleen nog maar beter.

2017

De vooruitzichten van 2016 zijn positief, maar ook verwachten ze dit voor 2017. “De lange doorlooptijden van projecten zorgen er voor dat de woningbouw ook in 2017 de groeimotor van de bouw is”. Aldus de bank. Ook de komst van het grote aantal vluchtelingen die het land binnenstromen, heeft effect op de bouwsector. Door de komst worden er meer asielzoekercentra gebouwd, en dit zal ook in 2017 verder gaan. Ook zullen er in plaats van de tijdelijke woningen definitieve woningen komen. Er wordt dus een fikse groei verwacht in de bouwproductie. De omzet zal veel groter worden, maar ook zal de groei veel extra full time banen opleveren in de bouw.

Leveranciers

Doordat bouwbedrijven meer werk hebben, zullen ook de leveranciers van de materialen veel meekrijgen van de groei. Bouwbedrijven hebben meer materialen nodig die ze bestellen bij leveranciers, en dus zullen leveranciers meer omzet krijgen. De laatste jaren is de omzet in de materialen industrie erg gedaald, en het is dus belangrijk dat dit niet zo verder gaat. Gelukkig zijn de vooruitzichten positief, en is de kans groot dat de omzet de komende jaren weer gaan groeien. Het duurt even voor de sector er weer helemaal bovenop komt, maar er wordt voorspeld dat dit in de loop van de jaren weer goed komt.