Hoge brandstofaccijns strop voor het MKB

De afgelopen tijd gaat het in het nieuws regelmatig over de hoge accijnzen op brandstof. Begin januari is de accijns op benzine wederom 0,9% verhoogd. In deze nieuwsitems wordt vooral het probleem van de pomphouders in de grensstreek belicht. Zij ondervinden veel hinder van het prijsverschil in vergelijking met de pomphouders net over de grens. Het afgelopen half jaar is de omzet voor sommige pomphouders met wel 60% gedaald. Dikwijls is dit de doodsteek voor deze bedrijven.

Nog meer slachtoffers

Uiteraard is dit een groot probleem voor deze pomphouders. Echter, zij zijn niet de enige slachtoffers van de hoge accijnzen. Het hele bedrijfsleven is de dupe van de hoge brandstofprijzen. Vooral de kleine MKB’er die veel op de weg zit, wordt hierdoor zwaar getroffen. Denk hierbij aan de loodgieters en slotenmakers die, voor spoedgevallen, afhankelijk zijn van de auto. De kosten voor brandstof rijzen de pan uit. Echter, vanwege de grote concurrentie, kunnen deze extra kosten niet worden doorberekend aan de consument. Hierdoor daalt de winstmarge van het MKB, terwijl juist het MKB de motor is van onze economie. Gevolg: de economie krimpt en de overheid heeft meer inkomsten nodig om de gaten te dichten. Uiteindelijk worden o.a. de accijnzen weer verhoogd en beginnen we van voren af aan.

Oplossing

Om deze vicieuze cirkel op te lossen, is het nodig om eens “out-of-the-box” te denken. Laten we met zijn allen juist de economie stimuleren. Schakel juist die lokale loodgieter in om uw lekkage te verhelpen of schakel die lokale slotenmaker in om uw hang- en sluitwerk te vervangen. Deze loodgieter krijgt extra werk, zodat hij een extra werknemer kan aannemen. Op deze manier stimuleert u de lokale economie. De overheid ontvangt meer inkomsten door de BTW. Voor hen vervalt dus de noodzaak de belastingen (accijnzen) te verhogen. Hier profiteert zowel u als consument als het MKB van. Een win-win situatie waarmee we de economie weer uit het slop trekken.