Het waarborgen van de strenge koers Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkende mensen vormen de basis van een goed werkende samenleving, iedereen is daarom gebaat bij de werkende stand. Uit onderzoek blijkt dat werkende mensen gelukkiger zijn, meer sociale contacten hebben evenals een hogere eigenwaarde. Daarnaast blijkt dat personen met werk beter geïntegreerd zijn. Het is daarom niet goed te praten dat de hardwerkende Nederlander de kosten dient te dragen van het sociale zekerheidsstelsel. Het is voornamelijk belangrijk dat het geld goed wordt besteed, en dat er louter wordt uitgekeerd indien dat noodzakelijk is. Veel te vaak komt het voor dat mensen die wel kunnen werken dit niet doen. Alleen degenen die echt niet kunnen werken hebben recht op een uitkering. Op dit moment wordt er te veel gefraudeerd en is het systeem eenvoudig te passeren voor mensen die simpelweg niet willen werken. Bent u eenmaal arbeidsongeschikt verklaard? Dan verliezen de uitkeringsinstanties u uit het oog indien het om controle gaat. Deze mensen moeten geprikkeld worden om weer aan de slag te gaan, desnoods door sancties. De hard werkende burger dient weer te worden beloond. Wat dat betreft heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog veel werk te verrichten.

Controle inkomsten

Ten eerste dient er een betere controle te komen op de situatie van de persoon die uitkering ontvangt. Indien iemand in de eerste 4 weken nog betalingen ontvangt uit een eerder dienstverband of elders dan kan de uitkering in deze weken worden gekort. Mensen worden hierdoor gedwongen om eerst zelf de handen uit de mouwen te steken voordat ze de hand ophouden bij vadertje staat. Het aantal jongeren dat een uitkering aanvraagt zal hierdoor stukken lager liggen.

Aanpakken van fraude

Helaas wordt er op grote schaal gefraudeerd als het aankomt op uitkeringen. Het televisieprogramma “Camping Powned” heeft dit eens te meer duidelijk aangetoond hoe gemakkelijk het is om de overheidsinstanties voor de gek te houden. Het sociale vangnet dient er te zijn voor de Nederlanders die het hard nodig hebben en niet voor personen die er misbruik van willen maken. Het is een complex geheel om dit goed te controleren, wij zijn echter van mening dat hier niet bezuinigd op mag worden, dat kost meer geld dan onterecht uitkeringen blijven verstrekken. De fraudeurs moeten hard worden aangepakt en de boetes en sancties dienen hard te zijn.