Wat is smartengeld?

smartengeldSmartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade na een ongeval. Na een ongeluk kunt u last krijgen van pijn, angst en verdriet. Het is niet bij iedereen bekend dat u daarvoor ook een vergoeding (geld) kunt claimen. Meestal wordt er vooral gedacht aan de schade die te zien en te berekenen is: bijvoorbeeld de schade aan de auto, verlies aan inkomen door een handicap, ziekenhuiskosten of de reiskosten naar arts en fysiotherapeut. Smartengeld is vergoeding voor pijn en emotionele schade.

Welke dingen vallen er onder smartengeld?

Een andere uitdrukking voor smartengeld is gederfde levensvreugde. Door het ongeval kunt u niet meer leven zoals u dat vroeger deed. Dat geldt vooral als u gehandicapt raakt. Dat heeft een enorme impact op u. Voor alle terreinen van het leven kunt u daarom een vergoeding vragen. Hier zijn een aantal voorbeelden:

 • pijn, die u moet verdragen
 • Angst, als u niet meer het verkeer in durft te gaan
 • Verdriet, omdat u een hobby niet meer kunt beoefenen
 • Eenzaamheid, als u door verlies van werk gedwongen thuis moet blijven
 • Schaamte, als u zichtbare en lelijke littekens over heeft gehouden, waardoor u zich niet meer tussen mensen durft te begeven

Natuurlijk neemt het smartengeld dit leed niet weg. Maar het is wel een erkenning dat het ongeluk grote negatieve gevolgen heeft voor uw leven.

Hoe hoog is het smartengeld?

Het verlies aan levensvreugde is moeilijk in geld uit te drukken. Rechters en advocaten hebben er moeite mee om dat te bepalen. Een aantal factoren waar naar gekeken wordt, zijn:

 • leeftijd: hoe jonger u bent, hoe langer u moet leven met de gevolgen
 • ernst van de pijn, en de inschatting hoe lang de pijn in de toekomst nog zal blijven duren
 • duur van de arbeidsongeschiktheid
 • duur van het ziekenhuisverblijf, en het aantal operaties dat nodig is
 • belemmering in werk of hobby’s
 • psychische gevolgen en hoe blijvend die zijn

Dit is per persoon anders. Daarom is er geen standaard hoogte van het smartengeld aan te geven. Vaak kijken rechters naar uitspraken uit het verleden over soortgelijke gevallen. Dat kunt u zelf ook doen. De ANWB heeft een smartengids uitgegeven met overzichten over de hoogte van vergoedingen die rechters eerder hebben opgelegd. Dat geeft een indicatie van het bedrag wat u kunt vragen. Advocaten en rechters kijken vaak ook naar deze smartengids van de ANWB. In Nederland en België zijn de bedragen niet zo hoog. Veel slachtoffers van ongevallen vinden dat ze te weinig krijgen. Houd er rekening mee dat de bedragen tegen kunnen vallen. Neem de Verenigde Staten niet als voorbeeld. Daar krijgen mensen vaker een groot bedrag aan smartengeld dan hier in ons land. Zie smartengeld vooral als erkenning van het leed dat u heeft opgelopen door het ongeluk.

Indien u te maken krijgt met letselschade na een ongeval is het verstandig om een letselschade advocaat in de arm te nemen. De advocaat behartigt uw belangen en zorgt ervoor dat u het smartengeld ontvangt waar u recht op heeft. Via Letselschade Regelaars komt u direct in contact met een letselschade advocaat bij u uit de regio. Het eerste adviesgesprek is vrijblijvend, bovendien is no-cure no-pay mogelijk, evenals een huisbezoek. Voor meer informatie kijkt u op de website van Letselschade Regelaars.