Werkgelegenheid 2015

Uit onderzoeken van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (het EIB) bleek dat de bouwproductie in 2014 licht is toegenomen. Hieruit stijgt de verwachting dat in 2015 de onafgebroken krimp in werkgelegenheid in de bouw zal ophouden, en dat de werkgelegenheid zelfs een stijgende zal laten zien. In Nederland zal de totale werkgelegenheid naar verwachting toenemen met 5000 voltijd banen. Deze stijgende trend moet in de jaren daarna verder doorgezet worden. Het EIB stelt dat de komende zes jaar in de bouw 60.000 arbeidsjaren toe zal nemen.

Stijging bouwproductie

In 2014 werd op veel vlakken in de bouw een lichte groei gezien in de productiehoeveelheid. Dit gold met name voor de onderhoudsproductie, en het herstellen en verbouwen van bestaande woningen. Het afgelopen jaar toonden zowel de utiliteitsbouw, als de grond-, water- en wegenbouw tevens groei, waardoor de totale bouwproductie met 1 procent toenam. De enige daling die geconstateerd werd was op het gebied van de nieuwbouwproductie, deze nam met een sterke 8 procent af. Dit kan verklaard worden door de daling in woningbouwvergunningen en verkopen in 2012 en 2013, dat het gevolg was van de economische crisis. Het aantal vergunningen is het afgelopen jaar echter sterk gestegen, waardoor in 2015 uitgegaan wordt van een minimale stijging van 3 procent van de bouwproductie.

Werkgelegenheid door bouwproductie

Doordat in 2015 naar verwacht vele nieuwbouwprojecten op stapel staan (er wordt uitgegaan van een stijging van ruim 11 procent), zullen er ook meerdere banen worden gecreƫerd binnen de bouw. Het komende jaar zullen er minimaal 50.000 woningen moeten worden opgeleverd, waarvoor natuurlijk mankrachten nodig zijn. Dit zal in 2015 al leiden tot een stijging van de werkgelegenheid met 1.5 procent. Dit is een snellere stijging dan op voorhand was voorspeld. Vermoedelijk zal de groei in werkverschaffing eerst neerslaan door uitzendwerk en detacheringen, maar hoe verder het herstel stand houdt, hoe meer de lange termijn werkgelegenheid zal groeien. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt kan niet voorspeld worden hoeveel banen dit oplevert, wel komt uit onderzoek naar voren dat het waarschijnlijk zal gaan om 60.000 arbeidsjaren. Dit is met name goed nieuws voor zelfstandigen in de bouw en andere flexibele krachten. Al met al kunnen werknemers in de bouw het jaar 2015 met een positief hart tegemoet zien, en voorspeld wordt dat deze positieve trend zich verder zal zetten in de navolgende jaren.