Werkgelegenheid 2016

Net zoals vorig jaar is alle belangrijke informatie op het gebied van werkgelegenheid voor het komende jaar op een rijtje gezet. In dit artikel zijn alle belangrijke ontwikkelingen, onderzoeken, cijfers en verwachtingen voor 2016 voor u samengevat!

Positieve verwachtingen voor 2016

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers positieve verwachtingen hebben voor 2016. Dit meldt CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland en VNO- NCW. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van werkgelegenheid verwachten binnen hun bedrijf in plaats van een krimp. Deze bedrijven hebben daarbij meer omzet, meer investeringen en meer export. Het aantal ondernemers dat gelooft dat de personeelsomvang zal toenemen is met achttien procent gestegen. Dit is voor het eerst in vijf jaar. Vooral bedrijven in de groothandel, zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie breiden hun bestand het meeste uit. Het ondernemersvertrouwen is daarbij nu twee jaar achtereenvolgend positief. In het belastingplan van 2016 staat beschreven dat het kabinet het herstel van de arbeidsmarkt wil aanjagen door forse lastenverlaging in te voeren. Minder belasting geeft werkgevers ruimte om personeel aan te nemen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog. De tweede belastingschijf gaat over de inkomens van €19.645 tot en met €33.363 en de derde belastingschijf loopt van €33.363 tot en met €55.991 inkomen per jaar. Deze verandering moet uiteindelijk zorgen voor meer banen, minder werkelozen en meer koopkracht. Verwachtingen zijn dat het met bijna alle sectoren in het bedrijfsleven zal het beter gaan, inclusief de bouwsector waar het lange tijd slecht mee is gegaan.

Koopkracht

Voor veel huishoudens gaat de koopkracht er op vooruit in 2016. Met name de werkende mensen gaan er fors op vooruit. De gemiddelde koopkracht zal met 1,8% stijgen. Komend jaar gaat zo’n 90% er financieel op vooruit. Een huishouden houdt dan gemiddeld €800, – meer over. Vooral voor de werkende mensen met een lager inkomen gaat de koopkracht straks enorm omhoog. Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen of vermogen zal het volgende jaar tegenvallen, ook mensen die rond de 60.000 euro verdienen zullen er iets op achteruitgaan. Het feit dat de koopkracht groter wordt, is natuurlijk positief voor de economie. Het feit dat mensen meer te besteden hebben, betekent wellicht ook dat zij eerder een aannemer, klusjesman, loodgieter, advocaat of iets dergelijke zullen gaan inschakelen. Dit is dan weer positief voor werkgelegenheid in Nederland.

Grootste stijging in verstedelijkte gebieden

De UWV gaat uit van een verdere groei met 54 duizend (+0,7%) banen van werknemers in 2016.
Met name in en om de grote steden en in sterk verstedelijkte gebieden zal de werkgelegenheid bovengemiddeld toenemen, dit blijkt uit het onderzoek van de UWV. De meer decentraal gelegen regio’s, zoals Limburg en Groningen, blijven achter bij de rest van Nederland. Dit heeft voornamelijk te maken met de stagnerende groei van de bevolking. Dit is negatief voor de bedrijvigheid.

Bouwsector

De werkgelegenheid in de bouwproductie trekt eindelijk weer aan. Jarenlang is er een afname geweest in deze branche, maar eindelijk gaat het weer beter met deze branche. Ook verwacht men dat de werkgelegenheid het komende jaar nog meer zal toenemen. Zowel in 2015 als 2016 neemt de werkgelegenheid in bouwnijverheid in alle regio’s toe. Dit blijkt uit een onderzoek de UWV. Voornamelijk buiten de Randstand is de bouwsector goed vertegenwoordigd. In Flevoland wordt er in vergelijking met andere provincies relatief veel gebouwd. Hierdoor is de werkgelegenheid in deze regio groter op het gebied van de bouwsector. De regio’s Haaglanden, Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht zijn ook plaatsen waar de werkgelegenheid in de bouwnijverheid meer toe neemt dan landelijk. Het aantal faillissementen kwam dit jaar op het laagst gemeten aantal sinds 2009. Daarbij zijn bouwondernemers positiever over de verwachte ontwikkelingen en over de omzetverwachting. Kortom, het gaat weer beter met de bouwsector!

Dhr. Maarten de Vries van Klusbedrijf Houtens: “Qua groot timmerwerk zien we dit jaar een zekere stijging. Er worden steeds meer wijken gebouwd waar we het timmerwerk van verzorgen. Een welkome ontwikkeling na een aantal magere jaren.”

Financiële dienstverlening

Niet in elke sector is er een banengroei. In de zorg en welzijn sector, de industrie en ook in de financiële dienstverlening is een banenkrimp te zien. In de financiële sector, denk bijvoorbeeld aan incassobureaus, wordt verwacht dat de werkgelegenheid opnieuw zal afnemen in 2016. Met maar liefst zo’n 2,5%. Dit gebeurt ondanks een stijgende vraag naar deze diensten. De oorzaak hiervan van deze afname is de toename van het gebruik maken van online diensten. Hierdoor worden de kantorennetwerken van financiële dienstverleners verder afgebouwd en wordt ook de rol van tussenpersoon steeds minder klein.

“Wij verwachten zeker een groei in onze orderportefeuille, echter, door verdere automatisering zal de werkgelegenheid iets dalen” aldus Frits van der Lende van NGC Incasso.

Overige sectoren

In de sterk verstedelijkte gebieden neemt de werkgelegenheid in de consumentendiensten toe. Denk hierbij aan de sectoren detailhandel, horeca, cultuur, sport en recreatie en dergelijke. Ook in regio’s als Flevoland en Zuid-Holland centraal is een extra groei te zien. De belangrijkste reden hiervoor is dat in deze regio’s een bovengemiddelde bevolkingsgroei hebben. Hierdoor neemt het aantal consumenten natuurlijk toe. De werkgelegenheid in de industrie neemt in 2016 in alle regio’s af. In West-Brabant krimpt de werkgelegenheid het meeste. Dit is een gevolg van het vertrek van een groot deel van de sigarettenindustrie. De werkgelegenheid in de collectieve sector (denk aan openbaar bestuur, onderwijs, zorg en welzijn) neemt in de meeste regio’s ook af. De grootste daling vindt plaatst in de decentrale regio’s.

Veranderingen en trends 2016

Het kabinet trekt in 2016 zo’n 5 miljard euro uit voor verschillende loonkostenmaatregelen die de lasten op het werk zullen verlagen. Zoals eerder genoemd wordt de arbeidskorting verhoogd en het belastingstarief verhoogd. Dit zorgt ervoor dat het werk meer lonend wordt. Ook het derde belastingsschijf wordt verlengd. Werkende mensen met midden- en hogere inkomens gaan er hierdoor ook op vooruit. Verder wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd waardoor ouders met kinderen minder belasting hoeven te betalen en ook wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd. Dit zorgt er natuurlijk voor dat ouders gemakkelijker naar het werk kunnen. Het wordt daarbij in 2016 voor kleine werkgevers ook aantrekkelijker om werkloze jongeren ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen via de premiekorting. Momenteel kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal profiteren van de premiekosten omdat de premies die zij moeten afdragen vaak lager zijn dan de premiekorting.

Belangrijkste trend 2016

De belangrijkste trend voor 2016 is “meer aandacht voor lokale producten en initiatieven”. Mensen zijn namelijk de macht van de internationale multinationals zat. Consumenten willen tegenwoordig weten wie haar producten heeft gemaakt. Een mooi voorbeeld dat laat zien dat deze trends steeds populairder wordt, is dat er in twee jaar tijd zijn er 120 nieuwe lokale brouwerijen ontstaan in Nederland. Lokale ondernemingen brengen leven in de regio, zowel voor de gemeenschap als voor toeristen. U kunt als ondernemer in spelen op deze trend door te laten zien dat u een mooi lokaal product maakt of gebruik maakt van lokale producten. Belangrijk is ook dat u zich voornamelijk richt op de lokale klanten en anderen laat weten dat u erg bent. Samenwerking met lokale ondernemers is overigens ook een goede tip! Als werkgever, werknemer of werkzoekende is het slim om in te spelen op deze trend.